Quantum Art Lab, Art, Science & Technology


El Quantum Art Lab és un grup interdisciplinari d’artistes, tecnòlegs i científics interessats en l’establiment de ponts entre la mecànica i la computació quàntiques i l’art, de manera que orienta la seva acció a la reflexió i la creació artístiques inspirades en les aportacions d’aquella branca tan paradoxal del pensament científic i de gran relleu filosòfic: el buit, la discretització de la substància íntima de l’univers, l’aleatorietat i la indeterminació essencials, la superposició d’estats quàntics, l’entrellaçament de partícules, la de coherència, la supersimetria, les portes quàntiques i els oracles; tots ells, peces fonamentals d’un trencaclosques infinit que ens du al replantejament d’elements tan essencials per a la comprensió de la nostra existència com ara els conceptes de temps, història i identitat.

Comitè de la Quant Art Lab

Presidents
Dr. José Manuel Berenguer

Vicepresidents
Tatiana Kourochkina
Alfonso Rubio-Manzanares

Comitè d’artistes, científics i tecnòlegs: