Política de privadesa i protecció de dades


A l’efecte del qual es disposa en la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal, Quoartis.com informa de l’existència d’un tractament automatitzat de dades de caràcter personal creat i sota la responsabilitat de la seva titular Fundació Quo Artis amb les dades que poguessin facilitar els usuaris en qualsevol dels formularis de la present web, així com els que poguessin haver-se obtingut d’una font accessible al públic. L’única finalitat serà la declarada a cada moment en els propis formularis i en qualsevol cas serà l’enviament d’informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o butlletins electrònics, sobre els nostres serveis, ofertes i novetats considerades del seu interès per estar relacionades directament amb els continguts oferts a la web.

Fundació Quo Artis es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal i del deure guardar-los, pel que adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’aquests, tot això de conformitat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), així com la resta de normativa aplicable a cada moment.

Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat sol·licitada. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva oposició o cancel·lació, i la supressió quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Per a això pot dirigir la seva sol·licitud a Quo Artis Fundació Privada, amb CIF G66606039 i domicili en Rambla Catalunya 115 Bis, 6º B i C de Barcelona, o a través del correu electrònic: info@quoartis.com

Enllaços a altres pàgines web. Quoartis.com podria contenir enllaços a pàgines web de companyies i entitats de tercers, per la qual cosa no pot fer-se responsable de la forma en la qual aquestes organitzacions tracten la protecció de la privadesa i de les dades personals. Li aconsellem que llegeixi detingudament les declaracions de política de privadesa d’aquestes pàgines web que no són propietat de Fundació Quo Artis en relació amb l’ús, processament i protecció de dades personals.