Avís legal

QUO ARTIS és una fundació internacional sense ànim de lucre que busca generar connexions entre l’art, la ciència i la tecnologia a través del treball en comú de professionals en aquests camps. busquem aportar valor a la societat i a la cultura incentivant la creació de projectes interdisciplinaris i innovadors.

La Fundació Quo Artis és membre del Consell de Fundacions per la Ciència, impulsat per FECYT (Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia).

Els valors de la nostra Fundació són:

  • Iniciatives científiques, tecnològiques i artístiques.
  • Cooperació entre comunitats de diferents orígens.
  • Contribució al desenvolupament social i cultural.
  • Innovació.

 

CONDICIONS D’ÚS I ACCÉS:

L’accés i l’ús d’aquest lloc web atorguen a qui ho realitza la condició d’usuari del mateix, per la qual cosa amb el seu ús accepta sense reserves el contingut del present “Avís legal” considerant-ho amb caràcter general condicions generals d’ús.

L’usuari expressa la seva comprensió i acceptació plena i sense reserves del contingut d’aquest “Avís Legal”, així com de totes i cadascuna de les clàusules i condicions en ell incorporades. Igualment, l’usuari s’obliga a fer un ús de la pàgina web conforme a la llei, la bona fe i l’ordre públic, així com a no utilitzar els serveis que en ella es faciliten amb finalitats diferents als descrits o il·lícits.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’usuari es compromet a no utilitzar sense la corresponent autorització prèvia, expressa i per escrit dels seus titulars legítims, cap dels continguts, marques, logotips o dissenys que es posen a la seva disposició en la present web.

El nom de domini quoartis.org, així com el nom “QUO ARTIS” i els restants que figuren a la web, amb els seus logotips són propietat dels seus titulars propietaris i no poden ser utilitzades sense la seva expressa autorització. Igualment, tota la informació continguda a la Web és una obra la propietat intel·lectual de la qual i industrial pertany als seus autors o als proveïdors de les marques i continguts posats a disposició amb la deguda autorització.

 

RESPONSABILITATS

QUO ARTIS no es fa responsable de l’exactitud, falta d’utilitat o adequació per a un ús específic dels continguts, serveis o productes oferts a la Web. Les característiques i condicions de cada informació o servei seran, en últim terme, les establertes pels seus respectius professionals, sent aquests últims els responsables dels seus serveis.

Respecte als dispositius d’enllaç i publicitat (links, bàners, botons…) que apareixen a la Web, tenen per objecte posar en coneixement de l’usuari l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria i no suposen una invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació, per això, QUO ARTIS no serà responsable del resultat de la cerca obtinguda a través d’aquests enllaços. A l’efecte de l’exempció de responsabilitat que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, QUO ARTIS no té coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remitent sigui il·lícit o que lesioni béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. Tan aviat com es tingui el coneixement requerit, s’actuarà amb la diligència deguda per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent.

Respecte a les parts de la Web que alberguin continguts publicitaris o estiguin patrocinades, els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

QUO ARTIS no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, malament funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control dels seus titulars, o degudes a una actuació dolosa o *culposa de l’usuari o que tinguin per origen causes de força major. Igualment no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar-se en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets a causa de la seva navegació per la web, o per qualsevol altre dany derivat de la connexió a la web a través d’Internet.