Paco Calvo

Paco Calvo

Paco Calvo (ES) és professor de lògica i filosofia de la ciència al Departament de Filosofia, on dirigeix MINT Lab (Minimum Intelligence Laboratory, especialitzat en Filosofia de Ciència Cognitiva i Neurobiologia de Plantes). És membre del comitè científic del Laboratori Internacional de Neurobiologia de Plantes (LINV, Florència) encapçalat pel professor Stefano Mancuso.

Més informació: https://www.um.es/web/minimal-intelligence-lab/contenido/the-team/paco-calvo

Projects in Quo Artis