EPICURO LAB COLLECTIVE

EPICURO LAB COLLECTIVE

Epicuro Lab és un col·lectiu d'art col·laboratiu, format per l’atípic paisatgista i artista Gabino Carballo, i la productora d'art i curadora Tatiana Kourochkina, també directora de Quo Artis. El col·lectiu va ser creat el 2022, a partir de la seva col·laboració en el projecte Roots&Seeds XXI.

Amb un enfocament multidisciplinari, Epicuro Lab treballa dins del camp de l'ecologia urbana, on la naturalesa està controlada per les pràctiques humanes, sovint massa controlada. Epicuro Lab crea obres efímeres i expandeix el coneixement sobre la biodiversitat al medi urbà.

Partint del fenòmen de l'al·lelopatia vegetal, Epicuro Lab va iniciar el seu treball col·laboratiu amb Claudia Schnugg, en un taller d'Alelopatia Comunitària, en el marc de la participació de Roots&Seeds XXI a Ars Electronica al setembre de 2022.


El 9 de maig de 2023 Epicuro Lab va celebrar el primer de la sèrie de tallers "Plantes Migrants" amb la filòsofa Eulàlia Bosch, amiga de John Berger, al costat d'un grup de persones migrants nouvingudes de diversos continents. L'activitat convidava als participants a establir connexions emocionals amb el seu món vegetal personal i els paisatges deixats enrere. Inspirat en el llibre de John Berger "Un setè home", aquest taller pretenia ser un homenatge a les idees de l'autor.

Epicuro Lab va presentar en ISEA 2023 el desenvolupament del seu projecte "Plantes Obreres Arribades de Lluny", aixi com els resultats de les diferents activitats en les quals va participar la comunitat local. La instal·lació efímera continua el seu desenvolupament i es duran a terme noves activitats al juny de 2023, durant el període previst de floració de les flors de la instal·lació.

Artists

Gabino Carballo

Gabino Carballo és paisatgista i expert en la gestió de parcs i jardins urbans. Actualment, col·labora amb Quo Artis.