Epicuro Lab Collective

Epicuro Lab Collective

Epicuro Lab és un col·lectiu d'art col·laboratiu, compost per l’atípic paisatgista i
artista Gabino Carballo, i la productora d'art i curadora Tatiana Kourochkina, també
directora de Quo Artis. El col·lectiu va ser creat el 2022, a partir de la seva
col·laboració en el projecte Roots&Seeds XXI.

Amb un enfocament multidisciplinari, Epicuro Lab treballa dins del camp de
l'ecologia urbana, on la naturalesa està controlada per les pràctiques humanes,
sovint massa controlada. Epicuro Lab crea obres efímeres i expandeix el
coneixement sobre la biodiversitat al medi urbà. Partint del fenomen de l'al·lelopatia
vegetal, Epicuro Lab va iniciar el seu treball col·laboratiu amb Claudia Schnugg, en un
taller d'Alelopatia Comunitària, en el marc de la participació de Roots&Seeds XXI a
Ars Electronica.

Trobaràs més informació AQUÍ

Projects in Quo Artis

Plantes obreres arribades de lluny

Una instal·lació efímera que generarà tallers participatius i connexions amb el món vegetal en el Museu d’Immigració de Catalunya.